,

Stress og psykometri

Inden for den kliniske stressforskning og inden for stress og psykometri. Er det Selyes stimulus-respons-model i Tabel 1, der har været det bærende princip. Oprindeligt var Selye mest optaget af de rent biologiske reaktioner fra kroppens side, specielt kortisol. Men i hans sidste publikation var psykens respons medinddraget.

Langvarige, kontinuerlige stressorer

Hvad angår selve stimulus, har Selyes model især fokuseret på langvarige, kontinuerlige, men ikke i sig selv livstruende belastninger (stressorer). Enten af psykosocial natur eller fra en sameksisterende kronisk medicinsk lidelse.

Stress og psykometri

I det moderne psykiatriske diagnosesystem, WHO’s ICD-10-system, er det især den posttraumatiske belastningsreaktion (PTSD), der har været i fokus ved stress og psykometri.

PTSD stress-relateret angsttilstand

Inden for stimulus-respons-modellen er der ved PTSD tale om en forsinket respons. Når det tages i betragtning at der er forudgået en enkelt velafgrænset, katastrofeagtig begivenhed. For eksempel et jordskælv, fly/tog/ skibs/bilkatastrofe, voldtægt eller krigsulykke. Ifølge ICD-10 placeres PTSD i afsnittet under stressrelaterede angsttilstande sammen med de kontinuerlige belastninger i Tabel 1.

Stress kan udvikle en depression

Men for begge stressrelaterede tilstande er der ofte tale om et forsinket respons, hvor der efterhånden udvikles en depression. Når depressionen er til stede, bliver ICD-10-diagnosen depression alene registreret, hvorved enhver ætiologisk faktor sløjfes. Fra svensk side har man forsøgt at få indført en ICD- 10-kategori, som bliver kaldt udmatningssyndromet (Tabel 1). Den svarer til Kraepelins udmatningsdepression.

PTSD tætter på depression i ICD-11?

Man håber på, at den næste revision (ICD-11), som forventes at udkomme i 2018, vil få placeret både PTSD og udmatningssyndromet tættere på depressionstilstandene. Mens vi venter på dette, kan vi ved den psykometriske stressdiagnose heldigvis ty til de internationalt meget anvendte vurderingsskalaer såsom Hamiltons depressionsskala (HAM-D).

TABEL 1

Selyes stimulus-respons-model ved arbejdsbetinget stress (udmatningssyndromet).

Stressorer (psykosociale belastninger) f.eks.

  • For store krav
  • Manglende indflydelse
  • Manglende social støtte

Stress (kroppens reaktion) f.eks.

  • Højt blodtryk
  • Højt stofskifte
  • Højt kortisolniveau
Distress (den psykiske reaktion eller udmatningssyndromet) f.eks.
  • Søvnforstyrrelser
  • Angst
  • Depression

 

Læs mere om Stresshåndtering og Hypnoseterapi mod Stress i Aarhus

Læs mere om Stress og Stresshåndtering

 

Kilde Ugeskrift for Læger