,

Mistrivsel i parforholdet

Mistrivsel i parforholdet Parterapi Aarhus kan være den helt rigtige løsning. I den moderne familie, hvor tiden er en mangelvare, kan parforholdet have trange vilkår og der opstår mistrivsel i parforholdet. Og parterapi kan derfor være den helt rigtige løsning. Udfordringerne i parforholdet kan vise sig på mange måder. Fælles er, at en eller begge parter oplever mistrivsel. Med tiden kan det ende med, at begge parter i parforholdet bliver skuffede og kommer til at leve i parforholdet som to individualister. Der er opstået mistrivsel i parforholdet | parterapi aarhus.

Mistrivsel i parforholdet viser sig ved:

parterapi  Aarhus

Mange intense og uløselige konflikter

Manglende lyst til sex

Savn af eller ulyst til nærvær

Jalousi

Lavt selvværd

Svært ved eller ulyst til at give udtryk for behov

Manglende omsorg og interesse

Stor aggression kan også være et tegn på mistrivsel

 

Man bliver blind på hinanden

Ulykkelige par reagerer ofte på hinanden, som om det kun er den anden, der opfører sig uhensigtsmæssigt. Parterne oplever og mener selv, at deres reaktioner og adfærd er såvel rimelige som fornuftige. Derfor kan de være meget lidt “åbne” overfor den andens synspunkter og behov.

En vred partner kan have svært ved at forstå, at deres syn på den anden kan være farvet af deres vrede. Når man er vred bryder man sig ikke om at få anfægtet sit syn på virkeligheden. Og man kan være tilbøjelig til, ikke bare at mene, at det er den anden som tager fejl, men også at han eller hun forsøger at manipulere eller endda bedrage én.

Kærlighed kræver en indsats og kommer ikke bare af sig selv

Overgangen fra forelskelse til reel kærlighed er i stigende grad også en udfordring for parterne. At kærlighed er noget man skal gøre en indsats for at bevare og styrke – kommer for nogle som en overraskelse. Dernæst oplever parterne ofte ikke at blive forstået af hinanden. Ofte forstår de heller ikke sig selv.

De aktuelle konflikter og problemer parret oplever, er årsagen til mistrivselen.

Og når tiden er en mangelvare bliver de aktuelle konflikter og problemer parret oplever bare større. Mistrivsel i parforholdet og parterapi kan være den rigtig løsning. Hvor I genvinder forståelsen for hinanden og finder ind til relationen.

Kan du genkende bare 3 tegn på mistrivsel

Det er når du kan genkende bare 3 af ovenstående tegn at udfordringerne kan vokse sig så store at de kan overtage i parforholdet og der opstår mistrivsel i parforholdet.

Det er nu parterne skal fokusere særligt på evnerne til klart at kunne opleve, udtrykke og få imødekommet sunde mellemmenneskelige behov. Behov alle mennesker har, men som mange ikke evner at forholde sig tilstrækkeligt sundt til når tingene har spidset sig til.

Det er nu parret skal finde kilden til nye måder at være sammen på, der såvel er berigende for parret som for den enkelte. De positive aspekter af forholdet bliver dybere, og de negative løses mere spontant på en sund, kærlig og gensidig respektfuld måde.

Mistrivsel i parforholdet | Parterapi Aarhus

parterapi Aarhus

Mistrivsel i parforholdet Parterapi kan give jer en forståelse af hvad der er på spil og jeg kan som parterapeut hjælpe jer med til at få den forståelse.

Læs mere om Professionel Parterapi i Aarhus her: Parterapi

parterapi Aarhus