, ,

Søvnløshed og negative konsekvenser

Søvnløshed og negative konsekvenser. Den kognitive model tager udgangspunkt i, at spekulationer, utilstrækkelighed, traumatiske begivenheder mv. medfører en stresstilstand. En stresstilstand der forstyrrer søvnen specielt ved indsovningen eller ved natlig opvågnen med angst for ikke at kunne sove eller vende tilbage til søvnen.

Negativ forventning til søvnen

Denne negative forventning forstærkes i en cirkelslutning, der kører i ring og forstærker stresstilstanden og forventning om søvnløshed. Der medfører konditionering og kronificering. Den fysiologiske hyper arousal-model tager udgangspunkt i antagelsen af øget aktivering af RAS f.eks. udtrykt ved øgede legemstemperatur, hjertefrekvens, interleukin-6, kortisol- og stresshormonudskillelse om natten.

Søvnløshed antages at have negativ betydning

Disse forhold skal tolkes med varsomhed, da kausaliteten ikke er entydig, og da ingen af dem tager hensyn til sårbarhed og håndtering (mestring). Søvn antages at have betydning for de restorative funktioner og konsolidering af hukommelsen. Søvn faciliterer procedural og deklarativ hukommelse.

Akut stress og søvnløshed

Personer, der udsættes for akut stress, oplever oftest søvnløshed i umiddelbar tilknytning hertil. Det er uafklaret, om dette er en »naturlig« reaktion på den traumatiske begivenhed, der medvirker til nedsættelse af erindring om traumet. Og det kan som konsekvens heraf diskuteres, om sikring af søvn, f.eks. med hypnotika/sovemedicin, kan medvirke til konsolidering af erindring om traumet, og om det kan inducere en potentiel kronisk tilstand af søvnløshed/insomnitilstand.

De fysiologiske forklaringsmodeller

De fysiologiske forklaringsmodeller, der ligger til grund for udvikling af søvnløshed/insomni, er således komplekse og utilstrækkeligt belyst.

Konsekvenser af insomni (søvnløshed)

Insomni er ofte associeret med symptomer som smerter, kognitive gener og trætbarhed, en række sygdomme, livsstilsforhold og hypnotika/forbrug af sovemedicin. Det er derfor vanskeligt at adskille insomni fra effekten af andre sygdomme, sociale og arbejdsrelaterede forhold, medicinbrug mv.

Søvnløshed og negative konsekvenser

Insomni/søvnløshed har generelt negative konsekvenser for helbredet. Kort søvntid er således forbundet med fysiologiske risikofaktorer som overvægt, kardiovaskulære lidelser og psykologiske problemer som træthed, indlæringsvanskeligheder samt hukommelses- og koncentrationsbesvær.

 

Læs mere om Hypnose behandling mod søvnløshed og søvnbesvær

Læs mere om Stresshåndtering – Hypnose og Hypnoterapi behandling mod Stress

Læs mere om Stress og Stresshåndtering

Læs mere om Børn/Unge og Stress

 

Kilde Ugeskrift for Læger