Stress har betinget helbredseffekt. Stress kan være hensigtsmæssig, hvis vi for eksempel står over for en farer. Her vil de fysiologiske reaktioner på faren, som er det samme som stress, optræde i et kort tidsperspektiv (timer). Fordi stress reaktionen betyder at organismen bliver i stand til at yde sit yderste. Evolutionen har på denne måde gearet pattedyr, herunder mennesket, til at kunne mobilisere energi og mentalt beredskab til at kunne håndtere farer og skaffe sig føde.

Læs mere

Forebyggelse af stress på samfundsniveau – stresshåndtering, bør især rettes mod de psykiske belastninger – stressorerne – der medfører stress, og de miljøbestemte faktorer, der modificerer graden heraf. Dette kan ske på flere niveauer.

Læs mere

Stressende livsbegivenheder eller kan udløse psykisk sygdom. Psykiske lidelser opstår som andre polygent betingede sygdomme i et samspil mellem genetisk betinget sårbarhed, udviklingsbetingelser og aktuelle belastninger.

Læs mere

Søvnløshed og negative konsekvenser. Den kognitive model tager udgangspunkt i, at spekulationer, utilstrækkelighed, traumatiske begivenheder mv. medfører en stresstilstand. En stresstilstand der forstyrrer søvnen specielt ved indsovningen eller ved natlig opvågnen med angst for ikke at kunne sove eller vende tilbage til søvnen. Læs mere

Stress-reaktioners forløb – er du type A eller B? Det tidsmæssige forløb for stress-reaktioner er vigtigt. En kortvarig enkeltstående stimulus vil ofte kun resultere i, at man standser op og tænker »hvad er det?« uden særlig fysiologisk reaktion. Hvis stimulus (altså stressoren) er ny, overraskende, forbundet med noget negativt pga. tidligere erfaringer eller meget voldsom vil et stressrespons straks sætte ind. Læs mere

Stress og psykiatrisk sygdom er associeret på kompleks vis. Associationen er stærkest til sygdommen depression. Hos hovedparten af mennesker, der udsættes for traumatiske livsbegivenheder, udvikles der ikke psykiatrisk sygdom. Både genetiske som epigenetiske fænomer bidrager til vores individuelle sensitivitet og vores copingstrategi. Når vi udsættes Læs mere

Inden for den kliniske stressforskning og inden for stress og psykometri. Er det Selyes stimulus-respons-model i Tabel 1, der har været det bærende princip. Oprindeligt var Selye mest optaget af de rent biologiske reaktioner fra kroppens side, specielt kortisol. Men i hans sidste publikation var psykens respons medinddraget. Læs mere

Udtalelse om smertelindring og hypnose mod smerter. Jeg kontaktede dig oprindeligt pga. smerter i min venstre skulder, gennem ca. tyve år, hvor der ikke kunne findes en fysisk lægevidenskabelig årsag. Dette medførte dårlig nattesøvn og højt forbrug af smertestillende Læs mere

Det ser ud som om du intet kan gøre ved dit stress-niveau. Men det er muligt at identificer kilder til stress og håndter stress med hypnose. Der er hele tiden regninger der skal betales, der er aldrig nok timer i døgnet til alle dine ærinder. Og din karriere eller dine familiemæssige Læs mere

Stress og søvnløshed/søvnbesvær har betydelige socio- og sundhedsøkonomiske konsekvenser og medfører øget lægemiddelforbrug. Der er en stærk association mellem stress og søvnløshed/søvnbesvær samt voksende evidens for, at søvnbesvær kan opstå i forbindelse med stress og efter traumatiske begivenheder. Søvnbesvær og søvnløshed kan være medvirkende til

Læs mere