,

Stressende livsbegivenheder

Stressende livsbegivenheder eller kan udløse psykisk sygdom. Psykiske lidelser opstår som andre polygent betingede sygdomme i et samspil mellem genetisk betinget sårbarhed, udviklingsbetingelser og aktuelle belastninger.

Skelnen mellem opvæksten og sygdom som udløser af stress

Det er således væsentligt at skelne mellem stressende livsbegivenheder i opvæksten (SLO), der øger sårbarheden i voksenalderen. Og sygdomsudløsende stressende livsbegivenheder i voksenalderen. De mange studier af stressfulde livsbegivenheder i opvæksten og dennes indflydelse på senere psykopatologi har været vanskeliggjort af afgrænsningen af de enkelte faktorer. Faktorer som forældres død, skilsmisse, vold, alkoholisme, seksuelt misbrug og skænderier samt det forhold, at de interagerer kraftigt.

Psykopatologi og livsbegivenhed kan have indflydelse på hinanden

Endvidere interagerer psykopatologi og livsbegivenhed på ikke ukompliceret vis. For eksempel vil en manisk tilstand kunne øge risikoen for en (yderligere) stressende livsbegivenhed som skilsmisse. Omvendt vil skilsmisse også kunne øge risikoen for stress.

Adfærd kan være årsag til stress

Før der udkrystalliseres sygdom, kan individet have en adfærd, der ligeledes øger risikoen for at pådrage sig besvær eller ligefrem traumatiske oplevelser. Besværlige og udfordrende livsbegivenheder som hyppige konfrontationer med andre, svingende humør og vredesudbrud. Kan være med til at øge risikoen for stress.

Sammenhæng mellen øget risiko for psykisk sygdom og SLO

Bedst undersøgt og med stærkest sammenhæng til stressende livsbegivenheder i opvæksten (SLO) er depression. Men også eksempelvis bipolar lidelse og skizofreni er forbundet med øget forekomst af sådanne tidligere stressorer. Personer med bipolar lidelse eller skizofreni er i større grad i risiko for stress.

Skizofreni øget i storbyer

Den øgede forekomst af skizofreni hos mennesker, der er opvokset i storbyer kan – selvom forfatterne selv foreslår diæt, infektion eller forurening – også være medieret af psykologisk stress.

Stressende livsbegivenheder øger risiko for psykisk sygdom

Forekomst af traumatiske begivenheder i barndommen synes endvidere ikke alene at kunne øge risikoen for psykisk sygdom, men kan også forudsige sværere sygdomsforløb og dårligere behandlingsresultater.

 

Læs mere om Stresshåndtering og Hypnoseterapi mod Stress i Aarhus

Læs mere om Stress og Stresshåndtering

 

Kilde Ugeskrift for Læger