Privatlivs- og Cookiepolitik.

Privatlivspolitik


Privatlivspolitik for

united4u v/Gunvor Videsen

Kontaktperson:
Gunvor Videsen
DK-8200 Aarhus N

Mobilnr.: +45 2421 3125
Mail: united4u@protonmail.com
Website:  www.united4u.dk

Databeskyttelse

Jeg behandler persondata og har derfor en privatlivspolitik, der fortæller dig, hvordan jeg behandler dine data.

For at beskytte dine persondata bedst muligt, vurderer jeg løbende, hvor høj risikoen er for at min databehandling vil kunne påvirke dine grundrettigheder uhensigtsmæssigt. Jeg er især opmærksom på at dine persondata opbevares fortroligt og sikkert.

Kontaktoplysninger:

united4u v/Gunvor Videsen er dataansvarlig.

Kontaktperson:
Gunvor Videsen
DK-8200 Aarhus N

Mobilnr.: +45 2421 3125
Mail: united4u@protonmail.com
Website:  www.united4u.dk

Oplysning om databehandling

Hvis jeg beder dig om at stille dine persondata til rådighed for mig, oplyser jeg dig om, hvilke data, jeg behandler om dig og til hvilket formål. Du modtager oplysning herom på tidspunktet for indsamling af dine persondata. Dit valg af mig som terapeut og dit valg om at modtage terapi fra mig, foregår frivilligt og på eget ansvar.

Behandling af persondata

Jeg anvender følgende typer data om dig

Jeg anvender data om dig for at gøre min service bedre og sikre kvalitet i mine produkter og tjenester samt i min kontakt med dig. Og det er vigtigt for mig at din kontakt med mig og dit valg af mig som terapeut foregår frivilligt og på eget ansvar. De data, jeg anvender, omfatter:

Navn
E-mailadresse
Telefonnummer
Adresse
Almindelige persondata
Følsomme data

Jeg indsamler og opbevarer dine persondata

Jeg indsamler og opbevarer dine data når jeg har brug for persondata: I forbindelse med behandlinger i konsultationen og journalføring, samt opbevaring af dine oplysninger og i forbindelse med administration af din relation til mig. Jeg indsamler og opbevarer kun de oplysninger du selv afgiver.Jeg kan få behov for at anvende dine persondata til et andet formål end det, de blev indsamlet til. Med mindre du har givet samtykke til en sådan ny anvendelse, undersøger jeg, om det oprindelige formål med indsamlingen af dine data er foreneligt med det nye formål.

Jeg behandler kun relevante persondata

Jeg behandler kun data om dig, der er relevante og tilstrækkelige i forhold til de formål, der er defineret ovenfor. Jeg bruger ikke flere data, end dem, jeg har brug for til det konkrete formål. Jeg undersøger også, om nogle af de datatyper, jeg anvender, kan bruges i anonymiseret form. Det kan jeg gøre, hvis det ikke indvirker negativt på mine forpligtelser eller den tjeneste eller service, jeg tilbyder dig.

Jeg kontrollerer og opdaterer dine persondata

Jeg sørger for at opdatere dine persondata løbende. Da min service er afhængig af, at dine data er korrekte og opdaterede, er det dit eget ansvar at oplyse mig om relevante ændringer i dine data. Du kan benytte kontaktoplysningerne ovenfor til at meddele mig dine ændringer. For at sikre kvaliteten af dine data, har jeg vedtaget interne regler og fastlagt procedurer for kontrol og opdatering af dine persondata.

Jeg sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som var grunden til min indsamling, behandling og opbevaring af dine data. Du skal dog her være opmærksom på, at klientjournaler kan opbevares i op til 5 år.

Jeg indhenter dit samtykke, inden jeg behandler dine persondata

Jeg indhenter dit samtykke, inden jeg behandler dine persondata til de formål, der er beskrevet ovenfor, med mindre jeg har et lovligt grundlag for at indhente dem. Jeg oplyser dig om et sådant grundlag og om min legitime interesse i at behandle dine persondata.

Dit samtykke er frivilligt og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at henvende dig til mig. Brug kontaktoplysningerne ovenfor, hvis du ønsker yderligere oplysninger.

Hvis jeg ønsker at anvende dine persondata til et andet formål end det oprindelige, oplyser jeg dig om det nye formål og beder om dit samtykke, før jeg påbegynder databehandlingen. Hvis jeg har et andet lovligt grundlag for den nye behandling, oplyser jeg dig om dette.

Når jeg i mine services og tjenester har behov for at behandle data om børn, indhenter jeg samtykke fra en forælder. Jeg kontrollerer så vidt muligt, at samtykket gives af en forælder med forældremyndighed over barnet, eller en voksen der har fået fuldmagt fra forældremyndigheds indehaver.

Jeg videregiver ikke dine persondata uden dit samtykke

Jeg videregiver ikke persondata til andre aktører

Jeg videregiver ikke dine persondata til aktører i tredjelande

Sikkerhed

Jeg beskytter dine persondata og har interne regler om informationssikkerhed

Jeg har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine persondata mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, mod uautoriseret offentliggørelse og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem. For at undgå datatab tager jeg løbende back up af mine datasæt. Jeg beskytter også fortroligheden og autenciteten af dine data ved hjælp af kryptering.

Jeg kan dog ikke garantere 100 procent sikkerhed ved dataoverførsler via internettet. Det betyder, at der kan være en risiko for, at andre uberettiget tiltvinger sig adgang til oplysninger, når data sendes og opbevares elektronisk. Du afgiver således dine personlige oplysninger på eget ansvar.

Jeg forbeholder mig ret til at opdatere og ændre nærværende privatlivspolitik. Gør jeg dette vil datoen for “sidst opdateret” nederst på siden blive rettet. 

I tilfælde af et sikkerhedsbrud, der resulterer i væsentlig ulempe for dig, vil jeg underrette dig om sikkerhedsbruddet så hurtigt som muligt. Skønnes det afgørende for din persondatasikkerhed vil jeg endvidere underrette Datatilsynet om sikkerhedsbruddet.

Brug af cookies

Cookies, formål og relevans

På min hjemmeside www.united4u.dk benytter jeg mig af cookies til statistisk analyse og til at forbedre brugervenligheden på hjemmesiden. Vil du vide mere om min brug af cookies kan du læse mere længere nede på siden her.

Dine rettigheder

Du har ret til at få adgang til dine persondata

Du har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data jeg behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad jeg anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe jeg opbevarer dine persondata, og hvem, der modtager data om dig, i det omfang jeg videregiver data i Danmark og i udlandet.

Hvis du anmoder om det, kan jeg oplyse dig om de data, jeg behandler om dig. Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til mig. Mine kontaktoplysninger finder du øverst.

Du har ret til at få unøjagtige persondata rettet eller slettet

Hvis du mener, at de persondata, jeg behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du skal henvende dig til mig og oplyse mig om, hvori unøjagtighederne består og hvordan de kan rettes.

I nogle tilfælde vil jeg have en forpligtelse til at slette dine persondata. Det gælder fx, hvis du trækker dit samtykke tilbage. Hvis du mener, at dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som jeg indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet. Du kan også kontakte mig, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.

Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata, gennemfører jeg i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du har ret til at gøre indsigelse mod min behandling af dine persondata

Du har ret til at gøre indsigelse mod min behandling af dine persondata. Du kan bruge kontaktoplysningerne øverst til at sende en indsigelse. Hvis din indsigelse er berettiget, sørger jeg for at ophøre med behandlingen af dine persondata.

Du har ret til at modtage de persondata, du har stillet til rådighed for mig og dem, jeg har indhentet om dig hos andre aktører på baggrund af dit samtykke. Hvis jeg behandler data om dig som led i en kontrakt, hvor du er part, kan du også få tilsendt dine data. Du har også ret til at overføre disse persondata til en anden aktør.

Hvis du ønsker at bruge din ret til data-portabilitet, vil du modtage dine persondata fra mig i et almindeligt anvendt format.

Hvis du ønsker at få adgang til dine data, få dem rettet eller slettet, eller gøre indsigelse mod min databehandling, giver jeg dig svar på din henvendelse så hurtigt som muligt og senest en måned efter jeg har modtaget din henvendelse.

Kontaktoplysninger

Hvis du ønsker nærmere oplysninger om dette website og brugen af cookies, er du velkommen til at kontakte mig, du klikker blot på linket herunder.

Sidst redigeret d. 8/12 2021