,

Betegnelsen Stress

Hans Selye introducerede i 1936 betegnelsen stress for de fysiologiske forandringer, som sker, når et individ udsættes for ekstraordinær påvirkning. Grænserne for organismens fysiske ydeevne er individuelle, og de er specielt svære at vurdere, når der er tale om en længerevarende mindre belastning.

Endnu sværere er det at erkende grænserne for vores psykiske ydeevne. Kommer det til funktioner som fleksibilitet, omstillingsparathed, initiativ, socialt fællesskab, social isolation og entusiasme har vi i vores postmoderne globaliserede it-æra slet ikke udviklet en kultur, som tager højde for vores biologiske grænser.

Siden Hans Selyes tid er stressbegrebet blevet populariseret, og tilstanden er tilsyneladende blevet allemandseje. Søger man på »stress« på Google, får man over en milliard hit. På PubMed indsnævres det til ca. en halv million hit.

Kilde Ida Hageman – Ugeskrift for Læger

 

Stress er kommet for at blive – betegnelsen stress

Der er således ingen tvivl om, at stress er kommet for at blive og på ingen måde ville kunne omtales udtømmeligt i et nyhedsfeed som dette. Jeg vil igennem egen erfaring og tilegnet viden, i nyhederne her på united4u, belyse forskellige aspekter af det polymorfe stressbegreb. Jeg håber, at det vil vække interesse – rigtig god læselyst – Gunvor Videsen

 

Læs mere om at identificere kilder til stress og håndter stress med De 8 Copingstrategier

Læs mere om Stresshåndtering og Hypnoseterapi mod Stress i Aarhus

Læs mere om Stress og Stresshåndtering