Forskel på Hypnoterapeut og Hypnotisør.

Hvad er en Hypnoterapeut?


Forskel på Hypnoterapeut og en Hypnotisør kan være væsentlig. En Hypnoterapeut er en terapeut der anvender Hypnoterapi som en terapeutisk behandlingsform, hvor hypnose udgør en central del af behandlingen. Hypnoterapi udføres professionelt af en Psykoterapeut eller en Psykolog, der ud over den terapeutiske uddannelse, også har en omfattende og anerkendt uddannelse indenfor hypnose og hypnoterapi. 

Hvordan anvender Hypnoterapeuten hypnose?

Terapeuten kan eksempelvis bruge hypnose til at bearbejde en fysisk eller en følelsesmæssig reaktion på en bestemt hændelse, som kan være fortrængt i vores hukommelse. Igennem en bevidstgørelse og bearbejdning af hændelsen. Kan hypnosen få os til at genopleve episoden og ændre opfattelsen af den i vores bevidsthed. I nogle tilfælde udgør hypnose hele behandlingsforløbet – og i andre tilfælde er den kun en del af forløbet.

Teknikker og øvelser

Hypnoterapeuten anvender teknikker og øvelser i hypnoterapi. Teknikker der frembringer en dyb afslappelse og en forandret bevidsthedstilstand hos klienten. Denne tilstand kaldes også en trance. Her er forskel på Hypnoterapeut og Hypnotisør ikke væsentlig forskellig.

Hypnose – den forandrede bevidsthedstilstand 

Når en person, befinder sig i trance, som er det samme som hypnose, er personen almindeligvis modtagelig over for ønskede ændringer, ideer og billeder. Men dette betyder ikke, at hypnoterapeuten på nogen måde kan kontrollere sindet eller viljen hos vedkommende.

Klienten kontrollere sin egen bevidsthedstilstand

I hypnose kan man derimod lære klienten at styre og kontrollere deres egne bevidsthedstilstande. Ved at gøre dette kan man påvirke sin egen måde at se tingene på, sine egne kropslige funktioner og fysiologiske reaktioner.

Professionel anvendelse af kognitivterapi i Hypnose

En professionel uddannet Psykoterapeut eller Psykolog med uddannelse indenfor kognitiv terapi. Kan som en vigtig del af hypnoterapi, anvende hypnose på en nænsom måde, hvor irrationelle tankemønstre kan påvirkes kognitivt af terapeutiske teknikker under selve hypnosen. 

Hvad er en Hypnotisør?

En Hypnotisør er en person, som kan etablere den nødvendige tillid, der tillader en person at lade sig hypnotisere. Hypnotisører anvender ofte suggestioner (som er forslag, der gentages under hypnosen). Suggetioner er hos en hypnotisør redskabet til at lave positive forandringer i klientens tanker, følelser og adfærd. 

Hvordan arbejder en hypnotisør?

De senere 10 år er der sket en stor udvikling på hypnose området, og det har gjort, at man nu bruger hypnosetilstanden, som den tilstand hypnotisøren “parkerer” personen i, mens arbejdet med at forandre personen sker.

Valget mellem Hypnotisør eller Hypnoterapeut?

Hos en professionel hypnoterapeut varer en behandling omkring 1 – 1 1/2 time. Hypnoterapi anses for at være mere effektiv mod løsningen af problemets kerne, end en behandling udført af en hypnotisør. Behandlingen hos en hypnotisør foregår ved kun at benytte suggestiv hypnose mod symptomet i ca. 10-15 min. Det er det der er en forskel på Hypnoterapeut og Hypnotisør.

Du kan læse mere om forskellen på en hypnotisør og en hypnoterapeut i linket her: Forskellen på en Hypnotisør og en Hypnoterapeut:

Hvad betyder ordet hypnose?

Ordet hypnose kommer fra græsk, og betyder “søvn“, og er egentlig en forkortelse af den oprindelige betegnelse neuro-hypnostisme (opfundet i 1841 af James Braid – en skotsk læge og kirurg), der betyder “nervesystemets søvn”.